^

DE PARTNERS VAN SMART2RESULT ZIJN:

Ir. R.J.E. (Roland) Theeuwen MRE

heeft bijna 25 jaar werkervaring als adviseur en procesmanager van een grote diversiteit aan huisvestings- en gebiedsontwikkelingsvraagstukken voor opdrachtgevers uit de publieke sector en woningcorporaties. Ruime ervaring met maatschappelijk vastgoed waaronder brede scholen en multifunctionele accommodaties en het creëren van ontwikkelstrategieën voor zowel kleine als grote ontwikkellocaties, in zowel buiten als binnenstedelijk gebied.

Roland is een bevlogen procesondernemer met een getraind oog en gevoel voor belangen. Ervaring met onder andere doorlichten en strategieontwikkeling van (vastgoed)projecten en -portefeuilles, aanbestedings- en contracteringsvraagstukken, procesmanagement en projectevaluaties.

Kerncompetenties: strateeg met hands on mentaliteit, verbindingsofficier, teamplayer, koersvast, analytisch en gedreven


Contactgegevens

E-mail: roland@smart2result.nl

Telefoon: +31 6 21 21 07 95

LinkedIn-profiel

Ir. A. (Arthur) van Iterson MCD

heeft bijna 25 jaar ervaring op het gebied van gebieds- en opstalontwikkeling van grote, kleine binnenstedelijke en uitleglocaties in heel Nederland. Conceptontwikkeling, haalbaarheidsanalyse, inrichting en opstart van het ontwikkelingsproces, mensen uit netwerk bij elkaar brengen, onderhandelingen en contracten.

Procesmanager  voor specifieke opgaven, zowel voor projectontwikkelaars /  woningcorporaties als voor zorginstellingen met vastgoedproblematiek. Deskundigheid in het voortraject vanuit ervaring met het gehele traject.

Kerncompetenties: willen verbinden, complexe vastgoed vraagstukken anders benaderen en vlot kunnen oplossen, sociaal, humor, positief ingesteld.


Contactgegevens

E-mail: arthur@smart2result.nl

Telefoon: +31 6 31 92 75 52

LinkedIn-profiel

   ^

RECENTE OPDRACHTEN EN PROJECTEN:


WONINGCORPORATIES:

intermaris

Intermaris - Purmerend, Wheermolen-Oost


Sloop 372, nieuwbouw ca. 1.000 won.
Renovatie ca. 500 won.Opzet projectorganisatie en stuurgroep
, ontwikkeling gebiedsvisie en -programma
, rekenen en tekenen, opzet grondexploitatie
.

deltawonen

deltaWonen - Zwolle, Versnellingsactie

Diverse binnenstedelijke woning- en multifunctionele locaties.(Her)ontwikkeling vanaf haalbaarheid, opzet grondexploitaties t/m
UAV-gc aanbesteding en realisatie.

dudok

Dudok Wonen - Hilversum, Nieuw-Zuid

Binnenstedelijke, gefaseerde herontwikkeling van
een complex met 400 seniorenwoningen (sociale
 en vrije sectorhuur)

.

Opzet projectorganisatie en stuurgroep
. Concept- en programma
ontwikkeling vanaf PvE t/m realisatie.

intermaris

Intermaris - Hoorn, Grote Waal NoordSloop 270 portiekflats, nieuwbouw 400 won.Architectenselectie,
duurzaamheidsvisie, planontwikkeling in workshops,
nterne besluitvorming, aterieure overeenkomst met gemeente
, aanbesteding UAV-gc.

GEMEENTEN:

peelenmaas

Peel en Maas

Procesmanager gemeente

.

Verkoop en herordening leegstaand maatschappelijk vastgoed
. '100- woningenplan”
. Huisvesting statushouders en arbeidsmigranten.

baarn

Baarn

Advisering versterking winkelstraat.

Organisatie en begeleiding workshops en ontwikkeling toekomstscenario's met winkeliers, ondernemers, omwonenden.

PROJECTONTWIKKELAARS:

rhenen

VolkerWessels Vastgoed - Rhenen, binnenstad


Nieuwbouw 84 koop- en huurwoningen, supermarkt en winkels, parkeergarage, daktuin.

Contractvorming gemeente, woningstichting, Ahold
. Appartementensplitsingen
, bezwarenprocedure t/m Raad van State
, juridische en fiscale planopzet
. Leveringen en VVE-overdracht.

overture

Overture - Rotterdam, Overmaas

CPO-traject (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Begeleiding aannemersselectie en bouwteam en voorbereiding verkoop.

sustay

Sustay - Frankhuis, Zwolle

Nieuwbouw 32 goedkope koopwoningen in Stadshagen.

Verkoopvoorbereiding en -begeleiding.

ZORGINSTELLINGEN:

youke

Youké - locaties Zeist, Amersfoort, Veenendaal

Strategisch huisvestingsadvies.

Businesscases gebouwexploitatie en alternatieven
. Voorbereiding verkoop ontwikkellocaties.

haarlem

Kennemerhart - Haarlem

Strategisch huisvestingsadvies.

Doorrekenen huisvestingssituatie, scenario-ontwikkeling en exploitatieberekeningen. In samenwerking met Co-Act.

Klein Heideveld - Renkum

Advisering bij herontwikkeling van vm. drukkerij tot begeleid wonenproject.